Min nye jobb

Her kjem arbeidsinstruksen min:
Arbeidsinstruks for pedagogisk prosjektleiar for IKT-satsinga•:
-Prosjektleiaren rapporterer til rektor og deltar i styringsgruppa for IKT-prosjektet som elles har desse medlemmane: rektor, og studieinspektørane
-Stillinga er ei toårig prosjektstilling
-Prosjektleiaren har 20% stillingsressurs
-Prosjektleiaren har følgjande arbeidsoppgåver:
-hovudansvaret for å setja IKT-strategien ut i livet
-ansvar for å hjelpa avdelingane/avdelingsleiarane med pedagogisk bruk av IKT,hjelpa til med å få konkretisert måla i strategien i dei ulike avdelingane
-etablera og leia grupper av lærarar som driv utviklingsprosjekt innan IKT på dei ulike avdelingane
-arbeida med å knyta utviklingsarbeidet med IKT saman med skulen sine andre pedagogiske satsingsområde

Så slik er det, ja… Dei som er nysgjerrige på IKT-strategien på vår skule, må venta litt, så kjem det ein link her, men nett no trur eg ikkje den oppdaterte versjonen er å finna på nettet – ironisk nok! I mellomtida kan eg opplysa om at eg snarast skal setja meg ned for å laga ein slags konkretisering av arbeidet mitt denne terminen, og så får vi sjå kva resten av gruppa syns om det eg kjem fram til. Og du som les dette – kva synest du det er viktig at eg startar med? Eg er glad for alle forslag og innspel!

Advertisements

Forfattar: margreta

Fagleiar ved Nordahl Grieg vgs, med ansvar for pedagogisk bruk av IKT og eksternt samarbeid. Idealist og optimist. Glad i skule!

4 tankar på “Min nye jobb”

 1. Ser meg nødt til å gi noen raske, kanskje ikke veldig gjennomtenkte kommentarer. Jeg har jo forpliktet meg.. Men hva er viktigst?

  Å ha noen å spille på lag med

  Om du ikke spiller på lag med noen, synes det for meg at prosjektet kan bli et ensomt prosjekt. Jeg ser at du skal samarbeide med grupper på avdelingene som driver med utvikling. Hvor mange slike grupper finnes allerede (formelt/uformelt)? Finnes det f eks på alle avdelingene? Skal hver avdeling utvikle seg isolert? Hva med å danne en «påtversgruppe» som består av lærere på de ulike avdelingene som har hovedfokus på å utveksle erfaringer kontinuerlig. Kanskje kan denne gruppen være den du har mest direkte samarbeid med, siden skolen er stor og du ikke kan rekke å involvere deg veldig mye hos de enkelte. Og om det er slik at du skal være pådriver til å igangsette alle disse gruppene på avdelingene – kanskje kunne det være ok å «håndplukke» en knippe lærer først (tverrfaglig), de som er spesielt interessert, har kommet litt på gli og ikke minst spørre noen som kan ha nytte av å være med. Starte med å lære hverandre/dele med hverandre det dere allerede har erfart – og gå videre derfra.

  Å etablere nye grupper på alle avdelingene kunne ideelt sett komme ut fra denne gruppen…!? Kanskje, kanskje ikke.. I alle fall et forslag – og DU trenger et nettverk internt på skolen som du skal støtte deg til og kan forplikte seg litt ekstra til å prøve ut «ny digital kompetanse» sammen med deg. Det tar tid, men en gang må en jo sette i gang å prøve ut de nye finessene.. Det er raskere, enklere og utrolig nyttig bare man får satt i gang!

  Opprett en nettressurs – en wiki

  Dette vet vi hva er og kan være et glimrende hjelpemiddel til å samle og skape oversikt over nyttige digitale ressurser. Samtidig som man kan kommentere og si noe om hva det brukes til.. (ingunn har en lignende wiki, har du sett hennes? – og du har allerede mange nettadresser under utprøving..)

  Jeg vet ikke om lærerne er flinke til å åpne fagene sine til andre lærer i samme fag.(Jeg tenker på Its learning) Det burde i alle fall være et pålegg, slik at en kan utnytte hverandres kunnskap. Jeg vet at på en del skoler er dette påbudt!! Det er vel en digital måte å åpne klasseromsdøra på! ENDELIG!! Tenk på det..

  Så til slutt alle kollegaer på Knarvik (sier studenten som har privilegiet og lese en masse bøker – liker det faktisk bedre og bedre..) – leser du bloggen til Margreta så synes jeg det fordrer en kommentar!!

  Ha en fin dag – nå er det lunch!

 2. Takk for eit konstruktivt innspel til! At eg kan bli litt einsam, er nok ein fare, ja. Men det fins altså ei styringssgruppe (Bjørn, Audun og Inge A), som eg skal spela på lag med. Og når det gjeld dette med grupper på dei ulike avdelingane, tenkte eg vel i utgangspunktet slik som du, på ei tverrfagleg gruppe som kunne ha nytte av kvarandre, og som var interesserte i å gå litt raskare fram enn resten av skulen. Det kan godt hende det blir slik, men eg trur formuleringa i instruksen blei slik pga nokre innvendingar som eg ærleg talt ikkje hugsar lenger! (Uff!)
  Eg trur det er ein god ide med ein Wiki – det har eg tenkt på.

 3. Jeg er helt enig med Kari at du må skaffe deg et nettverk å lene deg på. Du nevner styringsgruppen, men du bør ha noen andre i tillegg som bruker IKT aktivt i undervisningen hver dag.
  Når det gjelder det å danne en egen wiki for dette prosjektet er jeg også enig. Det kan være en ryddig plass der flere kan samarbeide. Lag en fane for hver hovedavdeling, samt en fane for tverrfaglig samarbeid og linker til tips som kan brukes i flere fag.
  Hver avdeling bør så linkes til sin egen wiki der deres mål står på fremsiden. Her kan de lage faner for hvert konkrete læringsprosjekt de jobber med. På denne måten vil du se hvem som deltar og hva de arbeider med på en enkel måte. I tillegg vil det være enkelt for alle andre avdelinger å se hva som rører seg på skolen. Jeg har altså stor tro på wiki!!!!

  Ellers så må jeg si at rett person har fått denne oppgaven! Håper du benytter deg av de støttespillerne du har utenfor skolen også;-)

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s