Digital eksamen! No!

Sist veke hadde eg den store gleda av å besøka BI2020, ein dagskonferanse på BI i Oslo, saman med to elevar som gav nokre smakebitar på korleis dei jobbar digitalt. Det var ein stor suksess, som dei som er interesserte, kan lesa om i blogginnlegg frå Tor Haugnes og June Breivik. Kort sagt var omkvedet etter presentasjonen at høgskule- og universiteta ikkje er heilt klare til å møta elevane sine forventningar til digitale arbeidsmåtar.

Eg trur dei har litt tid på seg. Det er nok sant, som elevane sa, vi kan tilpassa oss. Det som hastar, slik eg ser det, er å digitalisera eksamen. Eg vil seia det så sterkt som at dei høgskulane og universiteta som kan tilby bruk av elektronisk tekstbehandling til eksamen, vil ha eit enormt konkurransefortrinn som dei bør vita å bruka. Å skriva eksamen for hand krev ein heilt annan måte å tenkja på enn det ein er vane med i 2012. Redigeringsfunksjonane i tekstbehandling gir heilt andre måtar å bygga opp tekst på. Eg trur ikkje studentar som skriv for hand på eksamen får vist sitt beste. Og det vil vi vel at dei skal?

Dette er trinn 1. Så langt er det vi er komne i vgs. Neste trinn er å ta innover seg at internett eksisterer. Her har vi alle ein veg å gå. I vår initierte Utdanningsdirektoratet forsøk med bruk av internett på eksamen. Vår skule deltok, og dette var vel og bra. Men forsøket gjekk etter mitt vit altfor beskjedent til verks. Ikkje berre var det få fag som deltok, men kommunikasjon var framleis ikkje tillete. Ein opna altså nettet, og så måtte elevane bli påpassa av vakter slik at dei ikkje fuska. Ein treng ganske mange vakter, for å seia det slik. Eg ser ikkje heilt for meg at denne forma har framtida for seg, ho blir altfor ressurskrevjande for skulane.

Og då har vi kome dit, at vgs kan læra av universitet og høgskule, som i mange år har hatt heimeeksamen med påfølgande munnleg eksamen. Eg meiner at dette er vegen å gå for å kunna bruka digitale verktøy på gode måtar til eksamen. Først oppgåver som kan løysast med alle hjelpemiddel tilgjengelege og gjerne i samarbeid med andre, med høge krav til kjeldebruk. Deretter munnleg eksaminering med utgangspunkt i oppgåva. Ein treng ikkje tenkja seg 14 dagars heimeeksamen, ein kan både tenkja oppgåver av mindre omfag, og mappearbeid gjennom året.

Slik det er i dag, hindrar eksamensforma verkelege, grunnleggjande endringar i vgs, som tek den digitale revolusjonen på alvor.

Advertisements

Forfattar: margreta

Fagleiar ved Nordahl Grieg vgs, med ansvar for pedagogisk bruk av IKT og eksternt samarbeid. Idealist og optimist. Glad i skule!

One thought on “Digital eksamen! No!”

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s