Eg – ein bloggar?

Nei… Det manglar det ganske mykje på. Det er eitt år sidan sist eg har skrive noko her, og typisk nok var det august og nytt skuleår då, og det er det no også. Det liknar alle dei som startar på treningsstudio første mandagen etter nyttår…

Vel, eg var heller desillusjonert i fjor, no er eg mykje meir optimistisk. Eg trur igjen på at vi får til ganske mykje på skulen vår når det gjeld IKT og læring, og betre skal det bli, berre vi får brukt litt tid. Og i tillegg: Eg startar opp med elevar med eigen PC i år. Eg reknar med å koma tilbake til det!

Med litt aktiv reklame frå mi side, håpar eg at eg skal få mange kollegaer til å kommentere innlegga mine, og kanskje nokre elevar vil kommentera også?