Refleksjon om refleksjon

No er eg glad eg har bloggen min. Eg får så mykje tankar og idear av å surfe rundt på bloggane til flotte lærarar som jobbar med 2.0-verktøy så det kostar etter, og eg trur at i staden for å få kompleks for at eg ligg så langt etter, skal eg prøve å sortere litt her. Som eg skreiv tidlegare, prøver eg å sortere litt og ta ein ting om gangen, det er no ein gong slik eg fungerer. Men eg begynner å ane ein samanheng mellom ulike tankar som har sveva rundt oppi knollen dei siste dagane. Blogging som refleksjonsverktøy for elevar. Og god vurderingspraksis/ gode vurderingskriterier som kan vera med på å hjelpa elevane i læringa. No kan det godt henda eg finn opp kruttet på nytt, i forhold til f. eks Ingunn Kjøl Wiig (tanketråder, sjå blogroll’en), men eg treng å tenkja, så: Dersom vi gir elevane gode, funksjonelle vurderingskriterier når vi startar arbeidet med f. eks ein fagtekst i norsk, og hjelper dei med å forstå dei, kan vi då, når dei får igjen tekstane sine med vurdering, be dei skriva ein refleksjon rundt sin eigen tekst? Slik lærer dei kanskje noko? Eller er det kanskje betre å be dei reflektera rundt teksten sin ved hjelp av vurderingskriteria før dei får lærarvurderinga? Vi treng ikkje vurdere refleksjonen, men kanskje den likevel kan vera obligatorisk – er ikkje den med, får dei ikkje karakter på teksten sin? AM I MAKING ANY SENSE??? Eg trur dette kan utviklast i fleire fag, så ikkje nøl med kommentarar, uansett fag.