Dei samansette tekstane og vurdering

Eg høyrer definitivt til dei som syns større vekt på såkalla samansette tekstar, er noko av det beste med den nye læreplanen. Men den store plassen slike tekstar har fått i læreplanane, speglar seg ikkje på nokon måte i vurderingssystemet for faget, der det ikkje har skjedd endringar.

Ein ting er eksamen. Måten eksamen i norsk skal gjennomførast på, gjev lite rom for analyse av samansette tekstar, i alle høve dei som tek i bruk lyd og levande bilete. Her er det ein samansett problematikk som gjeld både opphavsrettar og det tilgjengelege teknologiske utstyret rundt på skulane.

Ei anna sak er at ingen har tenkt på, så vidt eg veit, at det ikkje på nokon måte er klart kvar karakterane elevane får gjennom året på samnsette tekstar, skal førast. Er dette karakterar som tel i munnleg norsk? Eller skriftleg?

Kva gjer de andre med dette?